Trafikte radar ile Hız kontrol uygulamalarının ne kadarı gerçekten Trafik Güvenliği, ne kadarı Devlet'e kaynak yaratmak amacı ile kullanılıyor?

16 Mart 2010 Salı

Hafif ticari araçlarda ÖTV değişti.

Hafif ticari araçlarda ÖTV değişti.

27 Temmuz 2005

Hafif ticari araçların ÖTV´sini binek otomobil düzeyine çıkaran ve sektörün tepkisi üzerine ertelenen tebliğ değiştirildi. Binek otomobillerde bulunmayan tertibatlara sahip araçlar ticari araç olarak vergilendirilecek.

Söz konusu tarifede yer alan araçların motor silindir hacmine göre yüzde 37 ile yüzde 84 oranları arasında ÖTV alınmasını öngörüyor. Gümrük Müsteşarlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tarife sınıflandırmasıyla ilgili Gümrük Genel Tebliği’yle ´1+1 koltuklu, şöfor ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların
yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan, şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar´ binek otomobillerin sınıflandırıldığı 87.03 nolu gümrük tarife pozisyonunu kapsamında değerlendirildi. Özel Tüketim Vergisi Yasası’nda söz konusu tarifede yer alan araçların motor silindir hacmine göre yüzde 37 ile yüzde 84 oranları arasında ÖTV alınmasını öngörüyor. 

Tebliğle, ´1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıt´lar ise 87.04 nolu gümrük tarife pozisyonunda değerlendirildi. ÖTV Yasası’nda söz konusu gümrük tarife pozisyonundaki araçların yine motor hacmine göre yüzde 4’le yüzde 75 oranları arasında vergilendirilmesini öngörüyor. 

Gümrük Müsteşarlığı, ´1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtları da 87.03 gümrük tarife pozisyonunda değerlendirildi. Söz konusu araçlar da bundan sonra binek otomobillerle aynı oranda özel tüketim vergisine tabi tutulacak.

Hafif ticari araçların tümünün binek otomobiller gibi vergilendirilmesini önleyen yasal düzenleme özelleştirme uygulamalarıyla ilgili olarak çıkarılan ve 21 Temmuz’da yürürlüğe giren Çeşitli Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa kapsamında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle de Gümrük Müsteşarlığı’nın söz konusu genel tebliğinin 21 Temmuz’dan itibaren geçerli olması öngörüldü.

MALUL VE SAKAT OTOMOBİLLERİ
Gümrük Müsteşarlığı malul ve sakatlar tarafından ithal edilmek istenen binek otomobillerde aranacak koşulları da yeniden düzenledi. Buna göre söz konusu binek otomobiller özel olarak malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere imal edilmiş hareket ettirici tertibata sahip bulanacaklar. Bizzat malul ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araçta ise el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca binip inmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibat yer alacak. Sadece otomatik vitesli olan ve özel olarak yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan binek otolarla bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan ve sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı olmayan araçlar bu kapsamda Türkiye’ye ithal edilemeyecek.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler