Trafikte radar ile Hız kontrol uygulamalarının ne kadarı gerçekten Trafik Güvenliği, ne kadarı Devlet'e kaynak yaratmak amacı ile kullanılıyor?

12 Ocak 2009 Pazartesi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna Başvuru

Bu konuda(VAN Tipindeki araçların sürücülerinin Hız Limiti Mağduriyeti) 12 Ocak 2009 tarihinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna yapılmış başvuruyu görebilirsiniz. Buna TSOF'dan gelen cevabı da altında görebilirsiniz.


Bunun Üzerine kendilerine şu yazı ile cevap verilmiş olup, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun konu ile alakası da anlaşılmış oldu.

Sayın İlgili,

Size bilgi edinme sorusu ile sorduğum husus Türkiyedeki, ilk yazımda belirttiğim tüm araç ve benzerlerinin Sürücülerini ilgilendiren bir husustur.

Bu işin dört bacağı vardır.

1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

2) Ulaştırma Bakanlığı

3) İçişleri Bakanlığı

Ve

4) Türkiye Şoför ve Otomobilciler Federasyonu'dur.

Kurumunuzun Web sayfasında yazıldığı üzere Tarihi ve Amaçları şöyledir.


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 4 Nisan 1953 tarihinde kurulmuştur.507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine tabidir. Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.


Türkiye'deki bütün esnaf ve sanatkarlardan oluşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) bağlı 13 federasyondan biridir.Federasyonumuzun Başkanı Sn. Fevzi Apaydın' dır. Sn. Apaydın'la birlikte, 15 kişilik bir yönetim Kurulu ile 3 kişiden oluşan bir Denetim Kurulu görev yapmaktadır. Ayrıca 64 oda başkanından oluşan Danışma Kurulu bulunmaktadır.


TŞOF; il ve ilçelerde kurulmuş 675 oda başkanlığı, yaklaşık 1.5 milyon araç sahibi ve şoför esnafından oluşan üyesi ile yurdumuzun en büyük, yaygın ve köklü mesleki teşekküllerinden biridir.Karayolu ulaşımında, yük ve yolcu taşımacılığını gerçekleştirmekte olan kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçların sahipleri ile bu araçlarda şoför olarak çalışanlar, 507 sayılı kanun gereğince, konuları itibariyle birer oda başkanlığı bünyesinde toplanmak suretiyle bu büyük mesleki teşekkülü oluşturmuşlardır.


Oda Başkanlıkları, bulundukları İlin Birlik Başkanlıklarına ve merkezde Federasyona bağlıdır. Birlikler ve Federasyonlar ise Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında toplanmıştır. Federasyon, anayasal düzen içinde meslek sorunlarının tek takipçisidir. Üyelerinin refah düzeyini yükseltmek, hak ve menfaatlerinin gerektirdiği doğrultuda meslektaşlarını savunmaktadır.


Sosyal ve ekonomik yönden gelişmeleri için çeşitli çalışmalar yapmakta ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmektedir. Kooperatifler yoluyla iş ve emeğin değerlendirilmesini sağlamak gibi, önemli faaliyetlerin içindedir. Ayrıca, toplumumuz fertlerinin trafik konusunda eğitilmelerini ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.


TŞOF ; İfa edilen hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, trafik kazalarının azaltılması şoför esnafının sorunlarının çözümü, gerekli mevzuat değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ; Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sağlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve ilgili kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


Buradan da görüleceği


şoför esnafının sorunlarının çözümü, gerekli mevzuat değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ; Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sağlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve ilgili kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.denilmektedir. Size başvurumda belirttiğim araçların binek araçlardan farkı yok iken, bu araçları Kamyonet sınıfına alınması itibari ile hız limitlerinin düşük tutulması bir mesleki sorun hüvviyetindedir.

Bu araçlara şehirler arası yolda 89KM hız yaptığında 128TL, 105KM hız yaptığında 265TL ceza kesilmektedir.

Bu adil bir uygulama olmayıp bir sürü şoför ve Şoför esnafı bundan muzdariptir.

Ve bu sorunun çözülmesi için ilgili Bakanlıklar ile işbirliği içinde soruna çözüm aranmasını amaçlarınız arasında yazdığınızı görmekteyim.

Burada verdiğiniz cevap için her ne kadar müteşekkir olsam da, verilen cevap mahiyet bakımından kurumunuzun amaçlarına uymamaktadır. Bizlerin bu ülkedeki şoförler olarak bu konuda sizden destek beklediğimiz açıktır.

İlgili Bakanlıklar ile yazışmadan önce ilgili meslek federasyonu olarak bu soruyu size sormuş olmam, hıyerarşik bakımdan elbet doğru bir seçimdir. Ne de olsa ilgili meslek kuruluşusunuz.

Kurumunuzun bu konuda yaptığı veya yapmadığı çalışmaları öğrenmek sureti ile şahsımın konunun mükerrer takipçisi olmamak istediğini anlamış olmanızı isterdim.

Eğer kurumunuzun bu konuda bir cevabı ve gayreti yok ise, ben Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve bu sorundan muzdarip bir birey olarak konuyu şahsen takip etmekten gocunmayacağım. Ancak sizin verdiğinizden cevaptan anlaşıldığı üzere bu konuda bir gayret içinde olmamanız yeterince üzücüdür.

Bilgilerinize saygılarımla

Güven Özbakır

3 yorum:

Hüseyin Yalçınkaya dedi ki...

Sayın Güven Özbakır,

Blogtan anladığım kadarıyla tamamen kişisel gayretinizle tüm şöförleri ilgilendiren bir konuya açıklık getirmek için çaba göstermektesiniz.Ele aldığınız bu konu hepimizi ilgilendirmektedir.Bloğunuz kısa yoluna kullanmış olduğum Kangoo aracım için bilgi sahibi olurum diye üye olduğum bir sitede rastladım.
Bu kadar düzeyli üretken bir sayfa ile ilk defa karşılaştım.Gereksiz geyik muhabbetlerinin yapıldığı forum sitelerine olan ilginin! neden bloğunuza yapılmadığını ve ankete katılım olmadığını anlayabilmiş değilim.

Çalışma ve gayretiniz için bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum.

Güven Özbakır dedi ki...

Hüseyin Bey,

İlgi ve övgünüze teşekkür ederim. Hakikaten de tam dediğiniz gibi bir sorunu toplumsal ve bireysel sorumluluk çerçevesince işlemeye çalışıyorum. Devlet Bürokrasisi içinde bu işi yönetenlerin sadece günü kurtarmaya çalışan, birbirlerinden kopuk, neyi niçin yaptığını unutan tavırları yüzünden gerek bilerek gerek bilinçsizce ortaya çıkardıkları tablonun diğer yansımalarını ortaya koyup, oluşabilecek bir toplumsal bilinç ve tepkiyi olgunlaştırmak adına uğraşıyorum.

İğne ile kuyu kazmak da denebilir buna.

Ya da o dediğiniz forumlarda milleti kandırdığımız gibi yorum yapan tiplere de bolca rastlayabilirsiniz. Olsun biz varlığını bildiğimiz bir sorunu çözme adına medeni toplumlardaki metodları kullanmaya devam edelim. Millet ister katılır, istemez kendisine reva görülen ile yaşar.

Kıymet bilen yorumunuz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla

Ferruh Yavuz dedi ki...

Çok uzun süredir bu blogun kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bana göre çok faydalı bir tartışma açmışsınız. Ama görüyorsunuz o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmedi. Benim aracım 5 kişilik transpoter, bu araç vergi alınırken camlı van, trafikte ise kamyonet kabul edilmektedir ve birkaç km fazlalık nedeniyle cezalar ödedim. Taleplerimizde çok haklıyız ama yapmıyorlar işte. Bu devletin hantallığından değil, devletin tamamen halkına karşı sadistçe hisler beslemesinden, demokrasiden uzak olmasından. Osmanlı geleneklerini devam ettirmesinden kaynaklanmaktadır. Değişiklik için başbakanı ikna etmek gerekmektedir.

İzleyiciler