Trafikte radar ile Hız kontrol uygulamalarının ne kadarı gerçekten Trafik Güvenliği, ne kadarı Devlet'e kaynak yaratmak amacı ile kullanılıyor?

2 Ocak 2010 Cumartesi

Ruhsat Örnekleri

Şu aşağıdaki ruhsat örneklerini inceleyince ilginç(!) sonuçlar ortaya çıkıyor.

2007' de Trafiğe Çıkmış bir Kangoo

Burada aşağıda görüleceği üzere Yük ve Yolcu nakledebileceği, Ticari değil Hususi olduğu belirtilirken, Araç sınıfında Kamyonet yazmakta ve Kamyonetler ile Yolcu taşınabileceği(!) anlaşılmaktadır.  Aracın net ağırlığına bakınca 1120kg olduğu 5 yolcu ile beraber  en fazla  740kg yüklenebileceği ifade edilmektedir. Bu durumda bu bir ticari araç değildir. Tabii Ticari olmayan bir araç nasıl bir yük nakli yapabiliyorsa..! Binek arabalar ile arasında ağırlık bakımından nerede ise fark yok denecek kadar azdır. Ancak Ruhsatta yazan Kamyonet ifadesi aracı olmadık bir tanıma sokmakta ve Hız Limitleri bakımından bir sürü sorunu da beraberinde getirmektedir
 2009' de Trafiğe Çıkmış bir Kangoo

 Bu ruhsat aracın Trafiğe çıkışı itibari ile en yeni Ruhsat form örneğidir ve ilk örnekteki Ruhsattan oldukça farklıdır. Bu ruhsatın ise en çelişik tarafı KULLANIM AMACI kısmında Hususi Yük Nakli olduğudur. Oysa araç 5 koltukludur. Burada da Kamyonet sınıfı olduğu belirtilirken, bu aracın 5 koltuklu olduğu belirtilmektedir. Sanırım Yük'ün koltıuklarda taşınılması düşünülmüş olsa gerek.(!) Bu Ruhsatın en yeni form örneği olması sebebi ile diğerinden en önemli farkı ARAÇ SINIFI tanımı bu Ruhsatta yer almış ve buna N1(Yük taşıyan araç) ifadesi eklenmiştir. Bu araç da Ticari olmayıp, Hususi bir araçtır. Gene çelişkiler ile dolu olarak Ticari olmayan bir araç nasıl Yük nakledebiliyorsa..! Bu aracı alan kişi ise aile aracı olarak almış olup, bu ruhsata ait verileri anca ben ikaz ettiğimde fark etmiştir. Yani şans eseri Hız Limitleri bakımından bir sorun yaşamadan uyarılmıştır.
 2008' de Trafiğe Çıkmış bir Arazi Aracı

Bu ruhsat örneğinde görüldüğü üzere, bu bir Arazi Aracıdır. 2008 yılında Trafiğe çıktığı için Ruhsatında M1 veya M1G tanımı yer almamaktadır. Oysa daha önce Bir Radar Tuzağı ve Çifte Standart Hikayesi kısmında anlattığım üzere bu araç Trafik denetiminde Arazi Aracı olarak değil, M1G sınıfı araç olarak değerlendirilmiş ve ruhsata aykırı bir işlemin yapıldığı durum ortaya çıkmıştır. Bunun 2003'de değişen Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (05.07.2003 gün ve 25159 sayılı Resmi Gazete)'e göre yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ruhsatta başkaca ilginç hususlar yer almaktadır, şöyle ki:

Araç Net ağırlığı olarak 2321kg olduğu belirtilirken, araç için İstiap haddi veya azami yüklü araç ağırlığı ifadeleri yer almamaktadır. Yani ne yüklersen yükle SERBEST..!

Yukarıdaki araçların Ruhsatları ile beraber değerlendirildiğin de Ruhsatların bölgeden bölgeye, yıldan yıla ne kadar değişken formlarda olduğu da ayrı bir cilvesi işin.

Şimdi bu durumda gelin de kendinizi vatandaşın ve onu denetleyecek olan Trafik Polisinin yerine koyun ve arızasız, sorunsuz işler yapın.

Ne demişler, Balık baştan kokar, işte aynen böyle..!


2 yorum:

umit dedi ki...

slm benim kanunı motor ruhsat koltuk saysısıl tek kişi gosteriyor vizeee gecirme motor iki kişilik olması gerek ben ne yapma gerek yardımcı olmusunuz .benim ümit 05427411788 blk

Adsız dedi ki...

kamyonet geçipte yüknakli hususi olan miniwan ların hız sınırı nekaddardır

İzleyiciler