Trafikte radar ile Hız kontrol uygulamalarının ne kadarı gerçekten Trafik Güvenliği, ne kadarı Devlet'e kaynak yaratmak amacı ile kullanılıyor?

30 Aralık 2009 Çarşamba

Güncel Hız Limitleri
Not: Bu Hız Limitleri aşağıdaki iki Yönetmeliğe göre düzenlenmiştir..

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'ler
01 Eylül 2010 Tarih ve 27689 Sayılı Resmi Gazete

21 Mart 2012 Tarih ve  28240 Sayılı Resmi Gazete

Hiç yorum yok:

İzleyiciler